PlusKinderopvang

PlusKinderopvang verzorgt peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang op 6 basisscholen in de gemeente Meppel en 1 basisschool in de gemeente De Wolden. Pluskinderopvang valt onder de Stichting Kinderopvang Zuidwest Drenthe, die opgericht is door twee schoolbesturen: PCBO Meppel en VCPOZD. 

Meer informatie

PlusKinderopvang
Leonard Springerlaan 39
7941GX Meppel 
0522 726800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locaties gemeente Meppel
De Akker
Engelgaarde 31
7943LD Meppel

Anne Frankschool
KP.-Laan 20
7943CV Meppel

Het Kompas
Zuiderlaan 197c
7944EE Meppel

Stadskwartier
Catharinastraat 7,9 en 13
7941JD Meppel

Koningin Beatrixschool
Talent
De Vissersingel 1
7942EA Meppel

De Wel
Burgemeester Haitsmalaan 7
7948AC Nijeveen

Locatie gemeente De Wolden
De Heidevlinder
Heidelaan 1
7921EA Zuidwolde 

Locatie gemeente Westerveld
De Bron 
Hoofdweg 136 
8383EK Nijensleek 

Betalingsregeling

Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe  

Artikel 1

De kosten voor kinderopvang worden voor aanvang van het kalenderjaar berekend op jaarbasis. Deze jaarprijs wordt in 12 gelijke termijnen gedeeld. Maandelijks zal 1 termijn automatisch worden geïncasseerd. Hiervoor verstrekt u een machtiging tot automatische incasso aan Stichting Kinderpvang Zuidwest-Drenthe. Volgens de voorwaarden kunt u tot 30 dagen na de incasso via uw bank het bedrag storneren.

Artikel 2

Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe verzendt minimaal 10 dagen voor aanvang van de nieuwe maand een overzicht van de vastgestelde maandbedragen met incassodatum aan de ouder/consument.

Artikel 3

Het verschuldigde bedrag wordt voor de eerste van de betreffende maand geïncasseerd.

Artikel 4

Indien een automatische incasso niet uitvoerbaar is, blijft de afnemer verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de opvangkosten, te weten voor de 1e van de betreffende maand. Deze kunt u dan alsnog per ommegaande overboeken via uw eigen bank.

Artikel 5

Incasso’s, waarvoor u een machtiging heeft afgegeven, die niet uitvoerbaar zijn gebleken of door de ouder/consument gestorneerd zijn na de eerste van de maand, worden als niet tijdig betaald beoordeeld.

Artikel 6

De ouder/consument ontvangt bij niet of niet tijdige betaling, binnen 14 dagen na aanvang van de maand (waarvoor betaling verschuldigd is), een herinnering met een aankondiging dat bij het niet betalen van de factuur binnen 14 dagen er € 15,- incassokosten in rekening wordt gebracht.

Artikel 7

Indien niet binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering is betaald wordt € 15,- incasso kosten in rekening gebracht en volgt een aanmaning. In de aanmaning worden de maximale incassokosten aangekondigd en het vervolg van het incassotraject weergegeven.

Artikel 8

Indien de betaling langer dan 8 weken, na het opeisbaar worden ervan, op zich laat wachten, kan Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe de opvangovereenkomst per direct beëindigen. Onmiddellijke betaling van het totale verschuldigde bedrag (openstaande facturen, de administratiekosten en de wettelijke rente), kan deze beëindiging teniet doen. Deze beëindiging doet aan de betalingsplicht van de verschuldigde bedragen niets af.

Artikel 9

Indien extra opvangdagen zijn aangevraagd en toegekend zullen deze per maand worden gebundeld en als aanvullend maandbedrag automatisch worden geïncasseerd. U ontvangt hiervoor een overzicht in die betreffende maand.

Artikel 10

Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe accepteert uitsluitend machtiging tot automatische incasso of betalingen van de ouder/consument, dan wel van een door de ouder/consument ingeschakelde derde. Bij het incasseren bij derden of het doen van betalingen door een derde, blijft de ouder/consument verantwoordelijk voor de voldoening van het factuurbedrag. Wanneer deze derde niet of niet tijdig betaalt, zullen de bepalingen van deze betalingsregeling en van de plaatsingsovereenkomst rechtstreeks en onverkort van toepassing zijn op de ouder/consument.

Artikel 11

De kosten die voortvloeien uit het inschakelen van derden door de ouder/consument, komen voor rekening van de ouder/consument. Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe kan daar niet voor worden aangesproken, tenzij Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe met de ouder/consument anders is overeengekomen.

Artikel 12

Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe incasseert het verschuldigde maandbedrag ineens, tenzij met de ouder/consument anders is overeengekomen.

Artikel 13

De artikelen van deze betalingsregeling laten de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang onverlet.

Artikel 14

De betalingsregeling vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang. Daar waar strijd zou zijn tussen de bepalingen, prevaleren de bepalingen van deze betalingsregelingvang. 


>>Naar boven