PlusKinderopvang

PlusKinderopvang verzorgt peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang op 6 basisscholen in de gemeente Meppel en 1 basisschool in de gemeente De Wolden. Pluskinderopvang valt onder de Stichting Kinderopvang Zuidwest Drenthe, die opgericht is door twee schoolbesturen: PCBO Meppel en VCPOZD. 

Meer informatie

PlusKinderopvang
Leonard Springerlaan 39
7941GX Meppel 
0522 726800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Locaties gemeente Meppel
De Akker
Engelgaarde 31
7943LD Meppel

Anne Frankschool
KP.-Laan 20
7943CV Meppel

Het Kompas
Zuiderlaan 197c
7944EE Meppel

Stadskwartier
Catharinastraat 7,9 en 13
7941JD Meppel

Koningin Beatrixschool
Talent
De Vissersingel 1
7942EA Meppel

De Wel
Burgemeester Haitsmalaan 7
7948AC Nijeveen

Locatie gemeente De Wolden
De Heidevlinder
Heidelaan 1
7921EA Zuidwolde 

Locatie gemeente Westerveld
De Bron 
Hoofdweg 136 
8383EK Nijensleek 

Talent

Kindcentrum Talent: Onderwijs en opvang, een doorgaande lijn

Een ontwikkeling die in het buitenland al gewoon is, vindt nu ook in Nederland plaats. Het gaat om de ontwikkeling van zogenaamde Kindcentra. In een Kindcentrum zijn onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor een doorgaande lijn, die van belang is voor de optimale ontwikkeling van het kind. 
Binnen een Kindcentrum vormen de medewerkers één team. Zij werken vanuit een gedeelde visie op kinderen. In het Kindcentrum worden organisatorisch zaken zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De school en de kinderopvang kunnen gebruik maken van elkaars voorzieningen. 
In het Kindcentrum zijn de school en de peutergroep (peuterspeelzaal) vooral gericht op groei en ontwikkeling. Bij peuters en kleuters speelt uiteraard het spelend leren de hoofdrol. De opvang is meer gericht op ontspanning en spel. Op een speelse manier worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Voor ouders is het fijn dat ze op één adres terecht kunnen. In het geval van ziekte bijvoorbeeld hoef je je kind maar 1 keer af te melden. De medewerkers zorgen er wel voor dat de school en/of de opvang ook op de hoogte worden gebracht. 

De voorzieningen binnen Kindcentrum Talent 

  • Peutergroep (peuterspeelzaalwerk) 2½ - 4 jaar 
  • Kinderopvang 0 tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang (BSO): voor en naschoolse opvang 

Peuterarrangementen 2½ - 4: de peutergroep (peuterspeelzaalwerk) 

De peutergroep biedt peuters van 2½ – 4 jaar een eigen pedagogische omgeving in aanvulling op de thuissituatie en is een fijne plek om te spelen. Spelen is de kern en de kracht van de peutergroep. Peuters ontwikkelen zich immers via spel. Spelenderwijs en samen met andere kinderen en leidsters doen kinderen allerlei ervaringen op en vergroten ze hun woordenschat. 
Op de peutergroep ontdekt een peuter dat de leidster en de andere kinderen in de groep prima gezelschap zijn en dat het zonder ouders ook veel plezier kan beleven. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van taal, spel en sociale-, creatieve-, motorische- en cognitieve (kennis) vaardigheden. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. 
Een dagdeel op de peutergroep bestaat uit een aantal vaste onderdelen, waaraan kinderen structuur ontlenen. Vaste onderdelen zijn vrij spelen, kringactiviteiten met aandacht voor zingen, verhaaltjes vertellen, boekjes lezen en groepsspelletjes, een moment van eten en drinken, buiten spelen en creatieve activiteiten. Daarnaast is er een aantal wisselende activiteiten, zoals een bezoekje aan de bibliotheek, kinderboerderij of speeltuintje.
Bij onze peutergroepen staat het spelen voorop. Rondom thema’s wordt aan verschillende ontwikkelingsgebieden gewerkt. De bekende thema’s zijn natuurlijk de feestdagen en de seizoenen. Maar ook onderwerpen als ziek zijn, water, kleur, de brandweer e.d. kunnen in een thema meer verdieping krijgen.
Op de peutergroep wordt de zelfredzaamheid van je kind vergroot. Het wordt gestimuleerd zoveel mogelijk zelfstandig een aantal handelingen uit te voeren, zoals zelf de jas ophangen, tasje ophalen, aan- en uitkleden. 
De peutergroep is ook een plaats waar in een vroeg stadium onzekerheden in de ontwikkeling van een kind gesignaleerd kunnen worden. De medewerkers zullen hierover altijd contact met je opnemen. De intern begeleider, die gespecialiseerd is in de zorg voor kinderen, kan in overleg worden ingeschakeld. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen we zorg voor de juiste begeleiding. 

Openingstijden 
De openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur. Omdat PlusKinderopvang nauw samenwerkt met de basisscholen, mogen de peuters vanaf 8.30 uur gebracht worden en uiterlijk om 12.00 uur weer opgehaald worden. De haal- en brengmomenten van de peuterspeelzaal en de basisschool zijn daardoor op elkaar afgestemd. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

Kinderopvang 0 tot 4 jaar

Kindcentrum Talent biedt van 7.30 tot 18.15 u. kinderopvang aan voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Peuters van twee jaar en ouder doen ook mee aan de zogenaamde Peutergroepen. Wanneer u gebruik maakt van de kinderopvangmogelijkheid hoeft u zich niet apart aan te melden voor de peutergroep. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. 

Buitenschoolse opvang (BSO): voor en naschoolse opvang 

Bij onze buitenschoolse opvang (BSO) kunnen kinderen hun vrije tijd op een zinvolle manier besteden. De BSO verzorgt de opvang van uw kind(eren) voor en na schooltijd, tijdens vakanties, maar ook tijdens bijvoorbeeld studiedagen. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen in hun groei en ontwikkeling. 
Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen, unieke wijze. Door hen op het juiste moment de juiste activiteiten en materialen aan te bieden kunnen ze zichzelf ontwikkelen.
Ieder kind krijgt daarbij de aandacht die het nodig heeft. Samen met de pedagogisch medewerkersgaan de kinderen op ontdekkingsreis naar nieuwe ervaringen. Ze worden uitgedaagd om te leren en ontdekken. Er wordt aangesloten bij wat ze al kunnen. Door onze aanpak bevorderen we het vertrouwen in de ander, het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. 

Activiteiten 
Wij bieden kinderen volop ruimte en tijd om allerlei activiteiten te doen. Dagelijks kunnen de kinderen zelf kiezen uit verschillende activiteiten; een creatieve-, een beweeg-, een buiten- of een vrije activiteit. Doordat de kinderen zelf mogen kiezen, zijn ze altijd bezig met een activiteit die hen zelf aanspreekt. Natuurlijk is er, naast de verschillende activiteiten, altijd de mogelijkheid om bijvoorbeeld te lezen, een spelletje te doen of gewoon even rustig bij te komen. De kinderen krijgen altijd wat te eten en te drinken, waarbij we letten op gezonde voeding. De kinderen hoeven zelf niets mee te nemen. 

Voorschoolse opvang 
Dit is voor de kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij kunnen vanaf 7.30 uur gebracht worden. De voorschoolse opvang duurt 1 uur.

Buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar 
Op Kindcentrum Talent wordt de buitenschoolse opvang aangeboden op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14:15 uur tot 18:15 uur en vrijdagmiddag van 12:00 tot 18:15 uur. Opgeven voor de woensdag is mogelijk. Bij voldoende belangstelling gaan we ook op woensdagmiddag BSO aanbieden Voor schoolvrije- en vakantiedagen wordt ook een opvangmogelijkheid aangeboden. Hierbij werken we samen met de opvang van Kindcentrum Stadskwartier. 


Sluitingsdagen PlusKinderopvang

  • 2e paasdag
  • Koningsdag
  • Hemelvaartsdag
  • 2e pinksterdag
  • 24 december 16.00 uur gesloten
  • 31 december 16.00 uur gesloten

>>Naar boven