Kindcentrum HET KOMPAS


Op Kindcentrum Het Kompas bieden wij geen kinderdagopvang aan.

Nieuw is wel buitenschoolse opvang bij Terra Meppel voor kinderen vanaf 8 jaar!
Kinderen die op het Kompas zitten kunnen zich voor deze stoere BSO inschrijven.
Kijk voor meer informatie op de website van het Kompas of onder de locaties BSO Terra. 


Op Het Kompas bieden we ook tussenschoolse opvang van 12:00- 13:15 uur.
Wij dragen zorg voor een professionele opvang van de kinderen tij­dens de lunchpauze. Hierbij bieden we de leerlingen die overblijven een volledig verzorgde broodmaaltijd aan.

Het overblij­ven vindt op school plaats.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag op school overblijven. 

Opga­veformulieren kunt u vinden op de website van Het Kompas www.cbshetkompas.nl 
U kunt deze weer inleveren in de brievenbus bij de hoofdingang van onze school in het nieuwe pand (de groene kleur).

Voor meer informatie kunt u bellen met de overblijfcoördinator, mevr. Marrie Kiekebos , tel. 06 - 23 54 05 56.
Het is belangrijk dat de ouders zelf hun kind(eren) aan- en afmelden bij de overblijfco­ördinator. 
Dit kan telefonisch of via mail (tso@cbshetkompasmeppel.nl).


Kindcentrum Het Kompas
Zuiderlaan 197c
7944 EE Meppel