TUSSENSCHOOLSE OPVANG


Overblijven met vrienden en vriendinnen: gezellig! Dat kan op diverse kindcentra van Plus waar geen continurooster geboden wordt. Samen met onze vrijwillige TSO overblijfkrachten eten en drinken de kinderen gezamenlijk aan tafel. Uw kind hoeft zelf geen maaltijd mee te nemen, hier wordt voor gezorgd.
Na het eten kunnen de kinderen lekker naar buiten, voor een potje voetbal of verstoppertje spelen. Binnen zijn er volop spelletjes, of ze gaan lekker tekenen. Het overblijfteam met vrijwilligers en pedagogisch medewerkers houdt een oogje in het zeil en zorgt voor een goede sfeer. Je kunt je kind online aanmelden voor het overblijven via de website van het kindcentrum, waar uw kind op school zit. 

www.cbsdeakker.com
www.annefrankschool.info
www.cbshetkompas.nl